Partnerskap for samfunns- og næringsutvikling i Izhma-regionen, Russland

Gjennom internasjonaliseringen av FoU-prosjektet lokale og regionale utviklingsverksted og –partnerskap, og med god hjelp fra det tematiske nettverket for lokal og regional utvikling, som Høgskolen i Finnmark (HiF) leder på vegne av Arktisk universitet, har vi siden 2007 bidratt til en betydelig kunnskaps- og kompetansebygging på temaområdet lokal samfunns- og næringsutvikling blant innbyggerne i et titalls kommuner på landsbygden i Arkhangelsk, Yakutia, og nå senest i Komi-republikken. I uke 12 og 13 var HiF og det tematiske nettverket representert på en rekke møter, workshop’er og seminarer i hovedstaden Syktyvkar, Ukhta og Izhma i forbindelse med planleggingen av to lokale og et regionalt utviklingsverksted, samt en etablererskole (Summer Business School), i Izhma-regionen. Dette nye internasjonale samarbeidsprosjektet ble dratt i gang i desember i fjor med etableringen av et partnerskap for lokal samfunns- og næringsutvikling i dette området nord i Komi-republikken. Partnerskapet ledes av Izvatas, Izhma-Komi folkets (ca. 22 000) mest representative interesseorganisasjon. Representanter for lokale og regionale myndigheter, næringsdrivende, universitetene i Ukhta og Syktyvkar, ‘Komi Business Incubator’, Det statlige akademiet for offentlig tjenesteyting, samt to tidligere OL- og verdensmestre på ski, Raisa Smetanina og Vasiliy Rochev, deltar også i partnerskapet for utvikling av Izhma-regionen.

Befolkningen i det aktuelle området livnærer seg hovedsakelig gjennom landbruk og reindrift. Men det er et stort potensiale for alternativ næringsvirksomhet, ikke minst innenfor reiseliv. Det kom tydelig fram etter den første kartleggingen av eksisterende og potensielt nye bedrifter, som ble gjennomført i desember etter partnerskapsetableringen. Det internasjonale samarbeidsprosjektet for utviklingen av Izhma-regionen har vakt stor interesse på nasjonalt plan, både hos myndighetene og i media. Folkemøtene, som ble arrangert i Izhma i forrige uke for å informere innbyggerne om de planlagte utviklingsverkstedene og etablererskolen, ble filmet og senere presentert på nasjonalt TV. FoU-prosjektet har støtte fra ministeriene for økonomi, miljø og regional utvikling. På norsk side mottar vi støtte fra Barentssekretariatet og Kunnskapsdepartementet.

Erfaringene vi har høstet gjennom planlegging og gjennomføring av lokale og regionale utviklingsverksteder i ni mindre kommuner i Finnmark siden starten i 2003 har med andre ord ikke bare bidratt til omstilling og utvikling i disse kommunene og til utvikling av nye relevante kurs- og studietilbud innenfor det aktuelle temaområdet hos oss ved HiF. Ordningen har også kommet de russiske landkommunene, hvor vi har gjennomført lokale og regionale utviklingsverksteder, og de russiske samarbeidspartnerne representert i utviklingsnettverket, til gode. Siden arbeidsledighet er et av de største problemene på den russiske landsbygden har vi så langt lagt størst vekt på lokal næringsutvikling, nærmere bestemt kompetansebygging i forhold til etablering av nye, samt videre utvikling av allerede eksisterende bedrifter i et utvalg lokalsamfunn i regionen, inkludert regionsenteret Izhma. En av de viktigste oppgavene til det nylig etablerte regionale utviklingspartnerskapet vil være å følge opp nyetableringene.

Nyskapning og entreprenørskap har vært de mest sentrale temaene på sommerskolene Sakha-universitetet i Yakutsk, i samarbeid med det internasjonale tematiske nettverket for lokal og regional utvikling, har har arrangert i tilknytning til rurale utviklingsverksteder rundt om i republikken de tre siste årene. I tillegg til bidrag fra kanadiske, finske og norske fagfolk har flere studenter med eksamen i vårt internasjonale studium i ’Management of Local and Regional Development’deltatt aktivt i planlegging og gjennomføring av disse verkstedene på landsbygden i Yakutia, deriblant i evenk-landsbyen Hatystyr i Aldan-provinsen. Resultatet i form av nyetableringer har vært over all forventning, i gjennomsnitt mellom 20 og 30 nye bedrifter er opprettet, i landkommuner med en befolkning på mellom 780 (Hatystyr) og 3300 (Oktjemsty) innbyggere. Det store flertallet av dem er fortsatt oppegående, to til tre år etter.

Resultatene er fullt på høyde med dem vi har oppnådd på hjemmefronten i forhold til mindre distriktskommuner, noen ganger faktisk langt bedre. En stor del av forklaringen på suksessen ligger i den tette oppfølgningen nyetablererne og etablerte næringsdrivende som har deltatt i samarbeidsprosjektet har fått fra deltakerne i de regionale utviklingspartnerskapene og/eller –nettverkene opprettet med dette formålet for øye. I midten av juni, etter at programmet for utviklingsverkstedene og etablererskolen i Izhma-regionen er over, står urfolkssamfunnene Tyngyly og Namtsy på landsbygden i Yakutia for tur. Det tematiske nettverket for lokal og regional utvikling skal sammen med lokale myndigheter og våre nettverkspartnere ved Instituttet for finans og økonomi i Yakutsk kjøre to nye utviklingsverksted og etablererskoler.

Representanter fra det samme instituttet og landkommuner i Yakutia, hvor vi tidligere har kjørt utviklingsverksteder, skal først delta som rådgivere i programmet som vi har laget for Izhma-regionen. I tillegg til de internasjonale deltakerne kommer det også observatører fra naboregionene Ust-Tsylma og Sosnogorsk, samt fra Arkhangelsk og Murmansk. Erfaringene fra det lokale og regionale utviklingsarbeidet i Yakutia og Komi-republikken vil etter all sannsynlighet bli overført og gjort til nytte i tilsvarende prosjekt i Arkhangelsk og Murmansk. Andre del av ‘Alive Village’-prosjektet skal etter planen igangsettes i Kholmogory-regionen i Arkhangelsk allerede i august i år.

Tor Gjertsen Alta, 5. april 2011